Separatory

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu

 

Separator przeznaczony jest do oczyszczania ścieków pochodzących z mycia sprzętu technologicznego w kuchni. 

 

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych z substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. 

 

 

© WOBET-HYDRET 2016 Projekt i wykonanie Kompan.pl